Syed Akbar Ali

Get free Visual Studio 2008 and .NET Framework Training kit

Today I found this training kit at Microsoft site. It is useful for all vs 2008 learners  .. Get it here.

This kit includes presentations, labs and demos.

 

Comments

Prissilia said:

Hi,

Thanks for the heads-up! And I like your blog theme :)

# March 1, 2008 11:23 AM

akbaralis said:

Hi Prissilia,

Thanks for your comment. I feel this is very nice and beautiful theme in asp.net blogs.

# March 10, 2008 10:14 AM

H said:

ANH NGHE TÌNH E NGHE TÌNH EM CHỨA CHAN ANH NGHE BÀN TAY TRONG BÀN TAY NHẸ NHÀNG NGỠ NGÀNG CÙNG ÁNH CHIỀU SANG NGỒI BÊN EM CUNG ĐÀN HÁT LÊN TÌNH KHÚC VÀNG BAO NHIÊU ÂU LO ĐỜI VỤT TAN NGÀY MAI XA NHAU RỒI PHÚT GIÂY CÒN MUÔN LỜI

# August 14, 2008 3:48 AM