Archives

Archives / 2009 / June
  • Generera databaser med Entity Framework

    I Visual Studio 2008 SP 1 med .NET 3.5 SP 1 så kom möjligheten att skapa upp modeller baserade på en befintlig databas med hjälp av Entity Framework. I Visual Studio 2010 och .NET 4.0 kommer vi även att kunna gå åt andra hållet, det vill säga att vi kommer att kunna generera databasen utifrån modellen.

  • Routing med ASP.NET 4.0 Web Forms

    En nyhet i ASP.NET 3.5 SP 1 var stödet för ASP.NET Routing (System.Web.Routing). Det används som standard i ASP.NET MVC, men går även att använda med Web Forms. I ASP.NET 3.5 är det ganska krångligt att implementera det då inte all funktionalitet för det finns implementerad som standard, utan man är tvungen att skriva egna RouteHandlers, eventuella Expression Builders m.m.

  • Klient-id:n i ASP.NET 4.0

    När man arbetar med JavaScript och Web Forms-baserade ASP.NET-sidor så uppstår ofta problem när man skall plocka ut ett element som har genererats genom en kontroll. Problemet beror på att id:t som genereras hos klienten ser ut på ett sätt som säkerställer att det alltid är unikt.