C# 4.0 – Dynamiska objekt

I C# 3.0 kunde vi se en ny typ av objekt som kallas för “var”. Det som händer vid kompilering är att det här:

var a = “Hello, World!”;

kompileras till:

string a = "Hello, World!";

En nyhet i C# 4.0 är stöd för dynamiska objekt. Skillnaden mellan dessa är att de inte kompileras till “rätt” typ direkt vid kompilering, utan allt sker vid runtime. Det gör att vi på ett lättare sätt kan ta t.ex. javascript och skriva om det till C#.

För att visa att ett objekt skall vara dynamiskt använder vi det nya nyckelordet “dynamic”.

dynamic a = "Hello, World!";

Det kompileras inte till en string, utan det blir en vid runtime.

Jag kommer med fler exempel senare när jag har hunnit testa runt lite. :-)

No Comments